Umělecké překlady

Zde uvádím několik svých „zpívatelných“ překladů známých básní a písní. Link z názvu písně vždy vede k jejímu přehrání na youtube.

Když (If, Rudyard Kipling)

Když chladnou hlavu zachovat si umíš
Ač spílají ti, chladným že ses stal
Když pochybnostem druhých porozumíš
A přesto v sebe budeš věřit dál

Když dobrou vůli čekáním neztrácíš
Když obelháván, sám nebudeš lhát
Když nenávistí nenávist nesplácíš
Však na svatého nebudeš si hrát

Když umíš snít a nepoddat se snění
Když myšlenky jsou prostředek, ne cíl
Když prohra ani triumf tě nezmění
A zůstaneš, jaký jsi vždycky byl

Když nezoufáš, ač ze slov tvých jsou cizí
Když pravdu tvoji do lží zahalí
Když dům, jemuž dal´s život, v ohni zmizí
A znova stavíš z cihel zčernalých

Když vsadíš vše na koně, co se vzpíná
Na jednu kartu neoznačenou
A prohraješ-li, osud neproklínáš
Pryč odcházíš s hlavou vztyčenou

Když přesvědčíš své kosti, šlachy, svaly
Ač vyčerpáním jiný by už pad
By ještě chvíli s tebou vytrvaly
Ještě chvíli, a tak napořád

Když pomůžeš, však zneužít nedáš se
Když zranit nesvede tě přítel tvůj
Když nezpyšníš, byť kráčíš vedle vládce
Když i vprostřed davu dál jsi svůj

Když čas, který jak splašený kůň běží
Ty zastavíš, jak zle vržený nůž
Pak vítěz jsi, svět u nohou ti leží
A co je víc, pak, synu můj, jsi muž

Suzanne (Leonard Cohen)

Byt ve starém domě
s okny k přístavišti,
kde se o břeh vlny
jako vojsko o hrad tříští
a je tam s tebou dívka
která snad je napůl blázen
a křehká jak květ malovaný
na skleněné váze
A tak už už sbíráš sílu
jí rozbít, co si vysní
když vtom spatříš v ní tu vílu,
o které se zpívá v písních
a nejsi sám.

Ref:
A víš, že s ní můžeš kráčet,
jít dál, ač byl bys slepý, a že
nemusíš už bát se,
neboť ona umí slepit
střepy snů.

Sám král všech námořníků
co po hladině chodil
hledal ty, co tonou,
aby vytáhl je z vody
A tak shlížel ze své věže
sbité ze dvou trámů,
pátral po těch, kteří
nepodlehnou klamu.
Chtěl jim podat ruku,
chtěl přivinout je blíže,
ale potom byl sám stažen
pod vodu i s křížem
hloub a hloub.

Ref:
A víš, že s ním můžeš kráčet,
jít dál, ač byl bys slepý, a že
nemusíš už bát se,
neboť on dokáže slepit
střepy snů.

Ref:
A víš, že s ním můžeš kráčet,
jít dál, ač byl bys slepý, a že
nemusíš už bát se,
neboť on dokáže slepit
střepy snů.

Pak Susanne vezme dlaň tvou
a ukryje ji v jejích
a po hranici jdete
mezi skutečným a sněním
Když zmírající slunce
zalévá vás medem
ukáže ti, jak můžeš
nasytit dav(y) chlebem
a kde všude hledat krásu,
jas najít v dětských očích
a jak naslouchat hlasům,
jež neví, co si počít
s nářkem svým.

A víš, že s ní můžeš kráčet,
jít dál, ač byl bys slepý a že
nemusíš už bát se,
neboť naučil ses slepit
střepy snů.

Streets of London (Ralph McTell)

Strhaná tvář, šedé vlasy,
šaty od Armády spásy,
možná je mu třicet
a možná šedesát.
Lásku ani sny už nezná,
spává v parku koncem března,
hrdost, pýcha dávno dole
v seznamu ztrát.

Ref:
Tak vstávej a neplač, že jsi sám,
že život je jen jeden velký kříž.
Dej mi ruku, projdem sami
ostravskými uličkami
pořádně se dívej kolem,
snad pochopíš.

Nebo tamta stará paní,
co ji vídáš za svítání,
za celý den řekne nejvýš
pár holých vět.
V starých cárech oblečená,
bez domova, beze jména
ve dvou taškách s sebou nosí
celý svůj svět.

Ref: Tak vstávej a neplač, že jsi sám…

V nočním bistru bez ubrusů
pán v šedivém hubertusu
sedí stranou od ostatních,
jak tolikrát.
Před ním dávno chladná káva,
pomalu z ní usrkává,
dopije ji do dna a pak
jde domů spát.

Ref: Tak vstávej a neplač, že jsi sám…

Veliký dům na nároží,
zahrada zarostlá hložím,
znával štěstí, znával lásku,
býval v něm smích.
Teď jsou všechna okna tmavá,
jen za jedním posedává
vrásčitá tvář, dívá se, jak
venku padá sníh.

Ref: Tak vstávej a neplač, že jsi sám…

If It Be Your Will (Leonard Cohen)

Je-li vůle Tvá
Aby hlas můj ztich
Nebudu se ptát
Nezazní můj smích
Tiše budu stát
Jak svůj vlastní stín
Dokud nedáš znát
Dál že zpívat smím

Je-li vůle Tvá
Aby hlas můj zněl
Aby nepřestal
Ani v hřmění děl
Budu zpívat dál
Hlasem stříbrným
Je-li vůle Tvá
Dál že zpívat smím

Je-li vůle Tvá
Ať je zlého míň
Ať se na cestách
Louky rozvoní
Milost Tvá jak déšť
Ať zchladí duše ztracené
Ať je dovedeš
Napít z pramene

Z duší dětí svých
Omyj cáry tmy
Které v nocích zlých
Ulpí mezi sny
A pak ze světla
Ušij šaty svatební
Je-li vůle Tvá
Ať se rozední

…ať se rozední…

Alexandra Leaving (Leonard Cohen)

(A) Když tě v noci vzbudí tiché hlasy
a tušení tě v zádech zamrazí,
že už její žízeň neuhasíš
a láska tvá že s jiným odchází.

(B) Náhle ji vidíš znova šťastnou
a oči se jí zase rozzáří.
Ty oči, co s tebou pomalu hasnou
a úsměv objeví se na tváři.

(C) Není to sen, co s ránem zase zmizí,
nějaký trik či smyslů mámení.
Sbohem dej té, co ti bude cizí.
Jen sbohem dej, teď nic už nezměníš.

(A) I když ještě vedle tebe spává
a polibkem tě ráno probudí,
není to sen, co se zdává,
to konec je, vypadls z osudí.

(B) Jako bys to dávno očekával,
vstaň, předstírej, že to nebolí.
A její smích, tak, jak jsi ho znával,
dál uslyšíš, ať budeš kdekoli.

(C) Mohls’ být s ní, když měsíc večer vyšel,
když něhou tvá zahnala trápení.
Sbohem dej a jdi, odkud jsi přišel.
Jen sbohem dej, teď nic už nezměníš.

(C) V saténu tvém ač pořád ještě spává
a polibkem tě ráno probudí,
není to sen, co se jen tak zdává,
už konec je, vypadls z osudí.

(A) Jako bys to dávno očekával,
a jako bys sám u kormidla stál
neříkej, že to se prostě stává
a prázdná slova, že život jde dál.

(C) A nevíš sám, zda zradils či byl zrazen
kdo vlastně z vás se chopil otěží.
Sbohem dej a z nebe vrať se na zem.
Jen sbohem dej, už nebuď přítěží.

I Will Survive (Gloria Gaynor)

Ty slibovals mi tenkrát svoje příjmení
pak náhle pryč jsi zmizel bez rozloučení.
Na ten pach nocí bezesných si pořád dobře vzpomínám
ale je pryč
a ty už mě nezajímáš

A teď jsi tu!
Kde ses tu vzal?
A (teď tu) blekotáš, jak strašnou chybus tenkrát udělal
Tak to já sakra dobře vím a je čas, ať ty zase víš:
do té samé řeky se mnou nikdy znovu nevstoupíš.

Tak proč tu stát?
Jdi, čelem vzad!
A pěkně šlapej, odkuds přišel,
zmiz mi z očí napořád
To ty jsi odešel,
to ty jsi k jiné šel,
Byl jsi to ty, kdo odešel,
byl jsi to ty, kdo k jiné šel,
tak co teď chceš?
Čekáš, že jiskru vykřešeš?

To by sis přál
já žiju dál
ty nejsi žádný zázrak, i když myslíš, že jsi král,
Nevím, co tu vlastně chceš,
tak se seber a zas běž,
já žiju dál,
já žiju dál!

Tu, co chodila by kolem po špičkách
před lety jsi zabil, vždyť jsi vlastně vrah.
Klidně tě jiným přenechám,
vážně na tebe nečekám,
já žiju dál.
Já prostě musela jít dál.

A teď jsi tu.
Co vlastně chceš?
Ať vrhnu se ti kolem krku, když se ukážeš?
Smiř se, že po tom netoužím
a s tím, že nechci s tebou žít
lásku svou mám pro toho, kdo si ji zaslouží

/: Tak proč tu stát?
Jdi, čelem vzad!
A pěkně šlapej, odkuds přišel,
zmiz mi z očí napořád
To ty jsi odešel,
to ty jsi k jiné šel,
tak co teď chceš?
Čekáš, že jiskru vykřešeš?

To by sis přál
já žiju dál
ty nejsi žádný zázrak, i když myslíš, že jsi král,
Nevím, co tu vlastně chceš,
tak se seber a zas běž,
já žiju dál!:/

To by sis přál
já žiju dál
ty nejsi žádný zázrak, i když myslíš, že jsi král,
Nevím, co tu vlastně chceš,
tak se seber a zas běž,
já žiju dál!

Já žiju dál!

The Girl Who Used To Be Me (Patti Austin)

1. Jak pták na křídlech svých
nese své písně, písně a sny
a stoupá výš
já vzlétla ke hvězdám.
A pády zlé neměly sílu
do očí pláč mi hnát
a slunce zhasínat.

Ref.
Ta dívka, jíž byla jsem dřív
uměla létat, uměla snít,
uměla žít v krásných tónech písní svých
Ta dívka, jíž byla jsem dřív,
ta měla ráda smích,
jenže je pryč, dávno je pryč,
jak v létě sníh.

2. Jak dým rozfoukaný
Zmizela v létech udýchaných
viník je znám,
však stále uniká.
To zloděj čas vyřízl plátno
Nechal jen prázdný rám
a zmizel bůhvíkam.

Ref.
Ta dívka, jíž byla jsem dřív
uměla létat, uměla snít,
uměla žít v krásných tónech písní svých
Ta dívka, jíž byla jsem dřív,
ta měla ráda smích,
jenže je pryč, dávno je pryč,
jak v létě sníh.

Skyfall (Adele)

Tak končí se den
Den se smutným nápěvem
Den vyhnání z ráje ven
Pro pár slov zlých, čert je vem!
Teď večer tu máš
S nocí, kterou nevítáš
S nocí, po níž nesvítá
Sedíš v trávě, přemítáš

Ref:
Mléčnou dráhou
Padá přání
A ty doufáš
Že víš, co si přát
No tak vstávej
A běž za ním
Přece s láskou
Není čas karty hrát
Napořád

Jen hvězda vzdálená
Teď hořkou slzu uroní
Ta padá k zemi spálená
ozáří ti cestu
jen ty váháš dál
Co pro tebe znamená

Ref:
Mléčnou dráhou….

Z pcháčů a bodláčí
V brnění oděná
On skončil zraněný
I ty jsi zraněná
V bitvách ostrých slov
Není vítězů
Nesou ztrát více než nálezů

Ref:
Mléčnou dráhou…

Hello (Lionel Ritchie)

Každé ráno kolem procházíš
Na své cestě ke starému nádraží
V krku sucho, v žilách jenom dým
Ahoj! A víc říct ti neumím

Ref. 1:
Přitom chtěl bych vždycky být
Tam, kam namířeno máš
Být tím, kdo tě políbí
Až si stoupneš před oltář
Být tím, kdo ti dává smích
A kdo nenechá tě spát,
Být tím, kdo smí ti říkat
Mám tě rád.

Chtěl bych s tebou na nábřeží stát
A dívat se, jak svět pomalu usíná
Řece házet listy javorů
Ahoj! Pozdrav lodím v Bosporu

Ref. 2:
Na těch listech potom plout
Za sluncem či za duhou
Všechny dveře odemknout
Boty s ostruhami zout,
Palác snů ti postavím,
Nebo dům z dubových klád.
Jen nechoď pryč, až řeknu
Mám tě rád.