Jazyková kvalita

Jazyková kvalita

Na jazykovou kvalitu mých překladů se můžete spolehnout. V případě zájmu nabízím i korekturu rodilým mluvčím.

Odbornost

Odbornost

Díky zkušenostem z výzkumu v oblasti přírodních věd a medicíny a s publikováním dokážu upozornit na chyby a problémy v článcích.

Psaní a editace článků

Psaní a editace článků

Pokud nepatříte mezi psavce, dokážu Vás provést přípravou článku a pomoci s ní tak, aby to pro Vás bylo co nejméně zatěžující.

O mně

Své univerzitní vzdělání v oboru Chemie životního prostředí jsem získal na Masarykově univerzitě, konkrétně výzkumném centru RECETOX, kde jsem pokračoval i v doktorském studiu. Charakter mé práce byl multidisciplinární, na hranici biologie a chemie. Mám tedy jednak zkušenosti s publikováním a jednak díky svému vzdělání mohu bez problémů provádět odborné překlady a korektury angličtiny v oblasti všech přírodních i lékařských věd. Nejcitovanější z mých článků má podle Google Scholar dnes přibližně 200 citací; celkem mají články, jejichž jsem spoluautorem, přibližně 600 citací v impaktovaných časopisech.

Po úspěšném dokončení doktorského studia jsem v roce 2006 odcestoval do Velké Británie, kde jsem žil a pracoval celkem téměř 5 let. Jsem držitelem Certificate of Proficiency in English, nejvyšší z mezinárodně uznávaných Cambridge ESOL zkoušek, což je také garancí jazykové kvality mé práce.

Od roku 2022 vyučuji na Lékařské fakultě Ostravské univerzity předměty týkající se publikačních a výzkumných aktivit v medicíně. Služby, které poskytuji, se v angličtině obvykle označují jako medical writing/medical writer, nicméně nejedná se o psaní celých článků "de novo". Při psaní článku však pomohu od začátku (vytvoření konceptu a osnovy článku) až do konce (překlad a finalizace pro submisi do časopisu, formátování literatury). V ideálním případě s dlouhodobými klienty pomáhám již od plánu výzkumu a nastavení metodiky před zahájením studie.

Reference

Dr. Jaroslav Janošek je nejen skvělý překladatel a korektor, ale troufnu si už říci, že i skvělý kolega, kterého nevyměním. A doufám, že on nás také ne. Jeho práce se neomezuje jen na překlady a korektury, umí pochopit problematiku řešeného textu a pomoci autorům trefnými dotazy. Spolupráce s Dr. Janoškem tak nepochybně přispěla ke zdárnému přijetí řady našich vědeckých článků. Oceňuji i jeho smysl pro humor v napjatých chvílích, krásně skloubený s profesionálním přístupem. Zkrátka, ne nadarmo ho nazývám naším dvorním korektorem a čestným členem katedry.

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.

vedoucí Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování, ČZU v Praze
Od chvíle, kdy jsme začali využívat služeb Dr. Janoška pro korektury našich článků, žádný z nich nebyl odmítnut nebo navrácen k dopracování z jazykových důvodů. Kromě toho nám Dr. Janošek poskytl nesmírně cennou pomoc v připomínkování a editaci článků, což nám výrazně pomohlo minimalizovat výtky oponentů (naopak, oponenti upozornili na tytéž věci jako Dr. Janošek tam, kde jeho připomínky nebyly vzaty v potaz při odeslání článků). Celková kvalita služeb poskytovaných Dr. Janoškem je vynikající, a to včetně komunikace.

MUDr. Jan Štembírek

Klinika čelistní a obličejové chirurgie FNO
Když jsem se na dr. Janoska v roce 2011 obrátil poprvé s žádostí o překlad českého textu do angličtiny (obor historie), stalo se tak po zkušenostech s různými překladateli. S jeho službami jsem byl natolik spokojen, že jsem se na něj od té doby obrátil opakovaně. A musím konstatovat, že jsem byl vždy velmi spokojen. Vedle odborných kvalit bych vyzdvihl především jeho profesionalitu a spolehlivost. Stanovené termíny byly vždy řádně dodrženy (často s předstihem) a práce precizně provedena. Oceňuji rovněž komunikaci s ním, její rychlost a jasnost. Z uvedených důvodů mohu služby dr. Janoska vřele doporučit!

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, FF OU
Na Dr. Janoška jsem se obrátil na základě doporučení svého kolegy pro překlad a editaci odborného článku v oboru kardiologie. Dr. Janošek kromě překladu navrhl celou řadu změn, které článku velice prospěly a článek byl i díky tomu bez problémů přijat.

MUDr. Pavel Kukla

Kardiovaskulární oddělení FNO
Jsem velmi ráda za to, že jsem oslovila Dr. Janoška s žádostí o provedení korektur mé knihy. Po předchozích zkušenostech s jinými korektory hodnotím jeho přístup velmi kladně. I komunikace byla naprosto bezproblémová. Děkuji za rychlé, pečlivé a spolehlivé provedení.

Hana Poukarová

S Dr. Janoškem jsem spolupracovala opakovaně, a byla to vždy velmi příjemná a profesionální spolupráce. Pan doktor se vyznačuje jak expresní rychlostí velmi kvalitních překladů, ale i dnes již nevídaným osobním přístupem k Vaší práci s řadou velmi fundovaných rad k samotnému výzkumu i k úpravě textu. Práci pana Dr. Janoška můžu vřele doporučit a přeji mu spoustu spokojených zákazníků

MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.

vedoucí lékař Onkologická klinika - Radioterapie, Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze

KONTAKT

RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D.
Email janosek (at) correcta.cz
Tel. (+420) 734 501 602

Ceník

  • Překlad odborného textu: 300-500 Kč/NS *
  • Korektura odborného textu: od 100 Kč/NS *
  • Korektura rodilým mluvčím: od 100 Kč/NS *
  • Dvojí korektura: od 150 Kč/NS * - DOPORUČUJI - viz níže
  • Editace odborného textu, konzultace a pomoc s psaním článků: 600 Kč/h *
  • Příprava prezentací: 600 Kč/h (obvykle 2-3000 Kč za poster, 3-4000 Kč za prezentaci, může se měnit dle délky)

Nejsem plátce DPH

I když poskytuji možnost pouze korektury rodilým mluvčím, tuto variantu obvykle nedoporučuji z několika důvodů:

- rodilý mluvčí zkrátka není Čech, nezná českou stavbu věty. Pokud je pak věta poskládaná tak, že respektuje spíše českou než anglickou stavbu věty, nebo obsahuje výrazy, které v češtině smysl dávají, ale po otrockém přeložení do angličtiny ne, rodilý mluvčí větu zkrátka nepochopí a opraví ji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,. což pro větu nemusí  být to pravé.

- rodilý mluvčí je lingvista, nerozumí obsahu, a proto často "klouže po povrchu", tedy upravuje tvar vět, aniž by jim řádně rozuměl, a může tím v některých případech větě spíše uškodit než prospět a změnit jejich vyznění.

- proto je optimálním řešením, pokud jazykovou kontrolu provedu nejprve já a udělám větší část práce, čímž článek pro rodilého mluvčího zpřehledním a on již pouze "doladí detaily". Výsledná kvalita bývá výrazně lepší než při kontrole pouze rodilým mluvčím, navíc při korektuře již vypíšu nesrovnalosti a vyřešíme nejasnosti. Pokud je takových problémů více, účtuju již jejich následné řešení hodinovou sazbou, ale kvalita zasílaného článku je výrazně zlepšená.

* 1 normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Cena závisí kromě odborné náročnosti především na kvalitě dodaných textů. To se týká jak korektury, jejíž časová náročnost pochopitelně s lepšící se kvalitou dodaného textu klesá, tak překladu. U korektury je obzvlášť potřeba říci, že pokud je původní text psán angličtinou nedosahující potřebného standardu, je konečná cena tímto velmi ovlivněna. Nejedná se totiž již o korekturu, ale prakticky o zpětný překlad do češtiny a nový překlad o angličtiny, což je nejen časově náročné, ale navíc s sebou nese velké riziko chybného pochopení zamýšleného vyjádření na základě původního anglického textu. V takovém případě vždy doporučuji raději psát text přímo v češtině (ideálně v češtině s odbornými anglickými výrazy) a objednat překlad, finální výsledek i cena bývají lepší.

Víc než jen překlady

Na internetu najdete celou řadu překladatelů - a mnozí z nich budou dokonce schopni i kvalitně Váš text přeložit. To, co mě však odlišuje od drtivé většiny překladatelů, je ochota snažit se textu porozumět a schopnost toho dosáhnout. Není totiž nic horšího, než když překladatel nebo korektor pouze slepě sleduje "tvar" vět a slov, aniž by rozuměl obsahu. V takovém případě překlad nebo korektura nebudou kvalitní ani v případě, že by je dělal rodilý mluvčí - může dojít k chybnému překladu zkreslujícímu informaci nebo ji zcela překrucujícímu. Tomu se mi u mých klientů daří vyhýbat.

Navíc díky svým zkušenostem s publikováním a dlouhodobě s překlady a editací vědeckých článků dokážu autorům pomoci tím, že je upozorním na chyby, které by pravděpodobně vedly k zamítnutí článku (na první pohled špatná statistika, chybějící teze a informace, kam článek směřuje, odporující si tvrzení, atd.). Rozhodně nebudu tvrdit, že budu schopný Vašemu článku udělat takovouto "oponenturu" stejně kvalitní, jakou pak udělá recenzent odborného časopisu, který se v problematice pohybuje celý život, ale rozhodně se nám podaří opravit "školácké" chyby a chyby vzniklé "autorskou slepotou" - prostě jen díky tomu, že se na článek podívají "nové oči", které mají s publikováním zkušenosti.

Samozřejmě, že platí základní překladatelská poučka, že překlad je tak kvalitní, jak je kvalitní původní text, a proto se u překládaných článků snažím vyjasnit veškeré problémy a nejednoznačnosti ještě v původní verzi, dříve, než s překladem začnu.

Obory

Díky svému vzdělání a pracovním zkušenostem se obzvlášť zabývám překlady a editacemi článků v následujících oborech:

  • nejrůznější specializace medicíny
  • přírodní vědy (od chemie a biologie až po dálkový průzkum Země)
  • strojírenství/metalurgie

Kromě výše uvedených jsem však již překládal či upravoval (k nemalé spokojenosti klientů) i články z oborů elektrotechniky, historie či politologie - a samozřejmě není nejmenším problémem jakýkoliv překlad v obecné angličtině či běžné obchodní komunikaci. Pokud máte zkrátka text k překladu či korektuře, není nic jednoduššího než mi jej poslat jako poptávku - já poté realisticky zhodnotím, jestli je v mé moci takovýto překlad kvalitně provést a pokud ano, pošlu Vám nabídku.